top of page

"Jessika har medverkat som föreläsare vid Skolverkets seminarieserie om Elevhälsa. Hennes föreläsning präglades av ett brinnande engagemang att få berätta om egenupplevda erfarenheter under uppväxten. Hennes budskap var, trots stora utmaningar i familjen under uppväxten, att om ett barn eller ungdom bara blir sedd och visad omtanke, kan en positiv vändning ske utifrån de svåraste förutsättningar.

 

Jessikas egen erfarenhet och upplevelse var just sådan, att en lärare i skolan verkligen brydde sig om Jessikas mående och därmed kom successivt vändpunkten. Att höra Jessika berätta om sin uppväxt och vändpunkt i livet var otroligt fascinerande och gripande. Jag kunde, som utbildningsansvarig vid dessa seminarier, varje gång erfara hur auditoriet närmast andlöst lyssnade till berättelsen för att sedan visa värme och stor respekt för Jessikas sätt att framträda och ge av sig själv och sin historia. Trots att hon hade berättat sin historia flera gånger tidigare, kändes den inte inövad eller repeterad utan genuin och ärlig. Hon använde aldrig manus utan berättade fritt och på ett rättframt sätt.

 

Utifrån att jag träffat och lyssnat till Jessika i ovanstående sammanhang, kan jag varmt rekommendera henne för olika typer av evenemang och sammanhang där fokus är  på att göra skillnad för barn och unga med ärlig omtanke om och genuint engagemang för deras livssituation. Jessikas uppmaning till omvärlden är, att på ett djupt mänskligt plan se, bry sig om och ge stöd till de barn och ungdomar, som befinner sig i en utsatt familjesituation eller på annat sätt behöver stöd. Jessikas engagemang, erfarenhet och kompetens är en injektion och ett stöd för varje organisation med ambition att göra skillnad."

 

Mait Walderlo

tidigare expert inom elevhälsoområdet, Skolverket

nu projektledare, Mälardalens högskola

"En mycket gripande, men också fin och nyanserad berättelse, som Jessika gjorde varmt, personligt, nyanserat och väl disponerat! Bra med frågorna till oss lyssnare innan, och det fungerade förvånansvärt bra på teams, även om det säkert varit ännu bättre 'live'"

Familjebehandlare

Huddinge kommun

"Jag kan med varm hand rekommendera alla att bjuda in Jessika till er för att föreläsa för era medarbetare, kollegor, politiker eller till föreningar. Att få ta del av Jessikas berättelse väckte många tankar hos mina medarbetare. Det berörde och väckte diskussioner hos alla. Föreläsningen gav energi och hopp om att det är möjligt att hjälpa. Och att det kan betyda något, det som jag gör idag."

Lena Olsson

Enhetschef öppenvården Huddinge

"Föreningen Nätverket Vileda har vid ett flertal tillfällen engagerat Jessika, då vi arrangerat föreläsningar för att uppmärksamma att många barn och unga växer upp i familjer där någon dricker för mycket eller använder andra droger.


Det har varit både skolföreläsningar och föreläsningar riktade till allmänhet och specifika målgrupper. De har varit mycket uppskattade av både elever och vuxna. 

När det gäller skolföreläsningarna, har Jessika på ett tydligt och engagerat sätt berättat om sin uppväxt, vilket fångat elevernas intresse oavsett antal. Jessika har gjort flera aula-föreläsningar för 100-200 elever och både vi arrangörer och lärarna har imponerats. 


För vuxna, har Jessika på ett personligt och tydligt sätt, synliggjort problematiken både ur allmän och samhällelig synvinkel." 

 

Anita

Nätverket Vileda

"Med vid kunskap och stort engagemang har Jessika förmågan att få sina lyssnare att vilja och våga göra lite till för barnen i sin närhet. Alltid med barnets bästa i fokus!"

Elina Johansson,

Barnombud

Kvinnojouren Karlskrona

"Jessika gav ett otroligt starkt intryck och fångade hela föreläsningssalens uppmärksamhet. Hon var väldigt saklig, tydlig och ärlig om sin egen historia där vi alla blev otroligt berörda. Vi fick med oss mycket bra och konkreta arbetsverktyg som vi direkt kan börja arbeta vidare med. Vi kan absolut rekommendera Jessika som föreläsare i ämnet barns rätt."

Louise Sveningsson

Rektor Vittra Luma Park

och

Magdalena Eriksson-Torpe

Biträdande rektor Vittra Luma Park förskola

"Jag lärde känna Jessika i samband med konferensdagar kring elevhälsa som Skolverket anordnade. Vi skulle tillsammans med andra medverkande bidra till att främja diskussioner om hur en elevhälsa utifrån den nya skollagens intentioner skulle kunna utvecklas i landets skolor. Jag minns Jessikas beskrivning av sin hemsituation som en berättelse som berörde alla som lyssnade. Hennes historia bekräftade också mina tankar om hur viktig skolan och framförallt lärare är för de elever som har det svårt hemma. Det som framförallt blev tankeväckande för mig var hur även elever, som presterar och inte har problem med sitt lärande eller svårigheter att nå skolans kunskapsmål , kan må dåligt och behöva skolans stöd. Att skolans elevhälsoarbete inte bara kan fokuseras på de elever, som inte lär eller inte presterar utan att elevhälsan även måste omfatta och vara lyhörd för att högpresterande elever kan må dåligt – även om det inte visar sig i skolan. Att skolan, som i Jessikas fall, kanske inte tidigare uppmärksammade hennes hemsituation kan, som jag ser det, bero på att hon själv inte berättade om den eller bad om hjälp. Detta är kanske vanligt bland just dessa elever. Därför behövs en annan typ av lyhördhet för att kunna fånga in de signaler dessa elever sänder ut och som skiljer sig från exempelvis  de elever som ropar på hjälp genom att bete sig illa gentemot lärare och andra elever. "

Gunilla Guvå

Fil.dr. leg.psykolog.

”Jessika är en ansvarsfull, pålitlig och engagerad föreläsare. På Åland har hon hjälpt oss att lyfta fram anhöriga barns situation och vikten av att vuxna inte bara ser men också vågar agera. I Jessikas modiga och väl avvägda berättelse om sina egna erfarenheter har många unga känt igen sig och också fått veta att de liksom Jessika har rätt till sitt liv, till att må bra”.

 

Janina Björni

Rädda Barnen på Åland r.f.

Jessika har varit ett viktigt inslag i vår socialpedagogutbildning på Kalix Folkhögskola. 

Hon har på ett ärligt, berörande och nära sätt möjliggjort både ny kunskap, men också nya infallsvinklar för våra deltagare. 

Anna Brixdal, Utbildningsansvarig Socialpedagogutbildning

Kalix Folkhögskola

"Jag kan och vill varmt rekommendera att lyssna till Jessikas historia, framförallt till alla som på något vis arbetar med och möter barn och ungdomar. 

På det gripande och ärliga sätt hon beskriver sin uppväxt i en dysfunktionell familj berör mig djupt.

Föreläsningen kommer att hjälpa dem som lyssnar att ta tag i situationer när man ser barn och ungdomar som har det svårt och färre kommer att behöva vänta lika länge som Jessika fick göra innan någon brydde sig om ... och gjorde något!

Den lärare som tog sig an Jessika och ordnade så att hon fick den hjälp ett barn eller ungdom har rätten till gjorde en fantastisk insats, hon handlade helt korrekt utifrån sin yrkesroll samt med hjärtat på rätt ställe. Jessikas väg in på rätt spår i livet började då och tack vare det är hon idag en stark ung kvinna som utstrålar en god självkänsla och tro på framtiden. 


Hon skäms inte för sin bakgrund och använder sin egen erfarenhet för att hjälpa andra barn och ungdomar att våga tro på sig själva och inse sin betydelse.

Många barn och ungdomar lever idag under en liknande dysfunktionell hemmiljö som Jessika haft. Om vuxna omkring dessa barn och ungdomar är uppmärksamma och gör det man ska kommer det att bli en skillnad också för dem. Viktigt är att dessa barn och ungdomar får kärlek, får uppleva och känna tillit, får stöd för att kunna bygga sin självkänsla och betydelse. Får de bara den hjälp som krävs vill jag tro att många kommer att klara sitt eget vuxna liv bra och få det som man en gång önskat sig."

Ewa Ludvigsson
Områdeschef inom TP Förskolor

bottom of page