top of page

Att vända en svår uppväxt till drivkraft

En föreläsning om att växa upp med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dålig och utsätter dig för våld. 500.000 barn och unga växer idag upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Det är ungefär 6 elever i varje klass i hela Sverige.

Barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt känner sig ofta helt ensamma, de tror att ingen känner igen sig i deras situation. Det är viktigt för unga att veta att de inte är ensamma och att det finns mycket stöd och hjälp att få i sin situation.

Jag växte upp med en förälder som misshandlade mig fysiskt och psykiskt och en förälder som hade ett missbruk och psykisk sjukdom.

I den här föreläsningen så försöker jag att förmedla de känslor som jag hade som barn. Känslor som maktlöshet, oro, sorg och rädsla var känslor som präglade min uppväxt. Men också känsla av naivitet och hopp om framtiden som de allra flesta barn har inom sig.

Jag berättar om hur mina föräldrars oförmåga att ta hand om mig, påverkade mig som barn och senare i livet. Jag pratar om hur det är att behöva ta hand om sin förälder trots att man själv bara är ett barn. I föreläsningen beskriver jag de konsekvenser som jag fick och de människor och händelser som hjälpte mig att må bättre.

Det här får eleverna med sig från föreläsningen:

  • Kunskap och förståelse för hur det kan vara att växa upp med sjuka föräldrar

  • Förståelse för att man inte är ensam och att det är okej att be om hjälp

  • Förståelse för att det går att må bra trots att ens föräldrar mår väldigt dåligt

  • Förståelse för att det är normalt att få konsekvenser av sin uppväxt och hur man kan ta hand om sig själv trots att man har det jobbigt

  • Information om socialtjänsten och andra stödinsatser från samhället

  • Möjligheten att ställa anonyma frågor till mig via chatt efter föreläsningen

Föreläsningen är 1 timme lång. Det är bra att avsätta 1,5 timme för att ge eleverna möjlighet att chatta anonymt med mig efter föreläsningen. Föreläsningen vänder sig till högstadie- och gymnasieelever samt folkhögskolor och komvux. Föreläsningen passar i klassrum eller aula.

Hålla ett tal
Tillbaka med tatueringar
"I Jessikas modiga och väl avvägda berättelse om sina egna erfarenheter har många unga känt igen sig och också fått veta att de liksom Jessika har rätt till sitt liv, till att må bra”.
 
Janina Björni,
Rädda Barnen på Åland r.f.
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle
  • Linkedin - Grå Circle
  • RSS - Grå Circle
bottom of page