top of page

Skolan - Barns största skyddsfaktor

500.000 barn och unga lever med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Många av de barnen får olika konsekvenser av sin uppväxt och går inte ut skolan med slutbetyg. Hur kan skolan uppmärksamma, bemöta och stödja elever som lever i utsatta livssituationer?

I den här föreläsningen får du kunskap om hur det kan vara för elever som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Du får konkreta verktyg för att kunna agera när du misstänker att elever far illa. Ni kommer kunskap om hur ni kan arbeta med barns rättigheter i ert dagliga arbete. 

Det här innehåller föreläsningen:

 • Förståelse för elever som lever i utsatta livssituationer

 • Att upptäcka och förstå signaler

 • Barnkonventionen är svensk lag! - Vad ställer det för krav på er skola?

 • Hur kan skolan informera eleverna om deras rättigheter?

 • Barnkonventionen och läroplanen

 • Skolan som skyddsfaktor

 • Information om socialtjänsten och andra stödinsatser från samhället

 • Samverkan mellan skola och socialtjänst

 • Anmälningsskyldigheten och exempel på rutiner

 • Konkreta tips på hur du skriver en orosanmälan

 • Goda exempel från andra skolor

 • Vad kan vi göra annorlunda? Redan imorgon!

Denna föreläsning kan också bokas som workshop. Då fördjupar vi oss i de olika ämnena och information blandas med interaktiva övningar och diskussioner. Rekomenderas för skolor som vill fördjupa sig och på plats komma fram till konkreta åtgärder i just er verksamhet.

Sitter på bordet

”Jessikas historia bekräftade också mina tankar om hur viktig skolan och framförallt lärare är för de elever som

har det svårt hemma. Det som framförallt blev tankeväckande får mig var hur även elever, som

presterar och inte har problem med sitt lärande eller svårigheter att nå skolans kunskapsmål, kan må dåligt

och behöva skolans stöd.”

Gunilla Guvå

Fil.dr. leg.psykolog.

 • Facebook - Grå Circle
 • Instagram - Grå Circle
 • Linkedin - Grå Circle
 • RSS - Grå Circle
bottom of page