Det som inte dödar ger konsekvenser

Förskolan är livsviktig!

 

Vill du ge barn de allra första och bästa förutsättningarna i livet? Vill du ha kunskap om hur din förskola kan jobba med barns rättigheter?

 

Föreläsning eller Workshop

Fysiskt eller digitalt

Skolan - barns största skyddsfaktor

Hur kan skolan uppmärksamma, bemöta och stödja elever som lever i utsatta livssituationer?

Föreläsning eller workshop

Fysiskt eller digitalt 

Barnkonventionen som lag

 

 

Barnkonventionen är svensk lag. Vad ställer det för krav på er verksamhet? Hur kan ni jobba för att uppnå kraven och säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda?

Workshop

Fysiskt eller digitalt

Att vända en svår uppväxt till drivkraft

Håll dina kunder uppdaterade med vad som händer. För att göra detta innehåll personligt, lägg till dina bilder, text och länkar, eller anslut till data från din samling.

 

Föreläsning för elever

Fysiskt eller digitalt 

Makten över sitt eget liv

 

 

Barn och unga besitter en styrka och drivkraft som ibland kan vara svår att hitta, särskilt om man lever i en utsatt livssituation. Med denna workshop blir eleverna rustade i att göra aktiva val och ta makten över sina egna liv.

 

Workshop för elever

Fysiskt eller digitalt
 

076 58 48 487
85219043_655936005154416_845066392946553
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • RSS - svarta cirkeln
Kontakt