top of page
Image by Polina Lebedeva

Det som inte dödar ger konsekvenser

Liten och stor

Förskolan är livsviktig!

 

Vill du ge barn de allra första och bästa förutsättningarna i livet? Vill du ha kunskap om hur din förskola kan jobba med barns rättigheter?

 

Föreläsning eller Workshop

Fysiskt eller digitalt

Sitter på bordet

Skolan - barns största skyddsfaktor

Hur kan skolan uppmärksamma, bemöta och stödja elever som lever i utsatta livssituationer?

Föreläsning eller workshop

Fysiskt eller digitalt

Barn blåser bubblor

Från konventionstext till handling

 

 

Barnkonventionen är svensk lag. Vad ställer det för krav på er verksamhet? Hur kan ni jobba för att uppnå kraven och säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda, varje dag?

Workshop

Fysiskt eller digitalt

Lone Walk

Att vända en svår uppväxt till drivkraft

En föreläsning om att växa upp med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dålig och utsätter dig för våld.

Föreläsning för elever

Fysiskt eller digitalt

hålla händer

Makten över sitt eget liv

Barn och unga besitter en styrka och drivkraft som ibland kan vara svår att hitta, särskilt om man lever i en utsatt livssituation. Med denna workshop blir eleverna rustade i att göra aktiva val och ta makten över sina egna liv.

 

Workshop för elever

Fysiskt eller digitalt

bottom of page