Förskolan är livsviktig!

Förskolan är den första platsen som barn kommer i kontakt med andra vuxna än sina vårdnadshavare. Vill du ge dem de allra första och bästa förutsättningarna i livet? Vill du ha kunskap om hur din förskola kan jobba med barns rättigheter och barn som lever i utsatta livssituationer?

 

I den här föreläsningen får du kunskap om hur ni på er förskola kan jobba med barns rättigheter i fokus. Efter föreläsningen kommer ni ha större förståelse för barn i utsatthet. Ni kommer få konkreta verktyg för att kunna jobba med att upptäcka, bemöta och stödja barn som lever i utsatta livssituationer. Ni kommer att få konkreta verktyg för att kunna jobba med barns rättigheter i ert dagliga arbete.

Föreläsningen innehåller:

 • Förståelse för barn i utsatta livssituationer

 • Att upptäcka och förstå signaler

 • Barnkonventionen är svensk lag - Vad ställer det för krav på er förskola?

 • Vår syn på barn - Hur påverkar den vårt arbete med barns rättigheter?

 • Förskolan som skyddsfaktor

 • Barnkonventionen och läroplanen

 • Hur ni kan få in barnkonventionen i ert dagliga arbete

 • Hur ni kan jobba med delaktighet för de allra minsta

 • Samverkan mellan förskola och socialtjänst

 • Anmälningsskyldigheten och exempel på rutiner

 • Konkreta tips på hur du skriver en orosanmälan

 • Goda exempel från andra förskolor

 • Vad kan ni göra annorlunda? Redan imorgon!

Denna föreläsning kan också bokas som workshop. Då fördjupar vi oss i de olika ämnena och information blandas med interaktiva övningar och diskussioner. Rekommenderas för förskolor som vill fördjupa sig och på plats komma fram till konkreta åtgärder i just er verksamhet.

 

"Föreläsningen kommer att hjälpa dem som lyssnar att ta tag i situationer när man ser barn som har det svårt och färre kommer att behöva vänta lika länge som Jessika fick göra innan någon brydde sig om... och gjorde något!"

 

Ewa Ludvigsson,

Områdeschef inom TP förskolor

 • Facebook - Grå Circle
 • Instagram - Grå Circle
 • Linkedin - Grå Circle
 • RSS - Grå Circle
076 58 48 487
85219043_655936005154416_845066392946553
 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin - svarta cirkeln
 • RSS - svarta cirkeln
Kontakt