Förskolan är livsviktig!

Förskolan är den första platsen som barn kommer i kontakt med andra vuxna än sina vårdnadshavare. Vill du ge dem de allra första och bästa förutsättningarna i livet? Vill du ha kunskap om hur din förskola kan jobba med barns rättigheter och barn som lever i utsatta livssituationer?

 

I den här föreläsningen får ni kunskap om hur ni på er förskola kan jobba med barns rättigheter i fokus. Efter föreläsningen kommer ni ha större förståelse för barn i utsatthet. Ni kommer få konkreta verktyg för att kunna jobba med att upptäcka, bemöta och stödja barn som lever i utsatta livssituationer. Ni kommer att få konkreta verktyg för att kunna jobba med barns rättigheter i ert dagliga arbete.

små händer

Föreläsningen innehåller:

 • Förståelse för barn i utsatta livssituationer

 • Att upptäcka och förstå signaler

 • Barnkonventionen är svensk lag - Vad ställer det för krav på er förskola?

 • Vår syn på barn - Hur påverkar den vårt arbete med barns rättigheter?

 • Förskolan som skyddsfaktor

 • Barnkonventionen och läroplanen

 • Hur ni kan få in barnkonventionen i ert dagliga arbete

 • Hur ni kan jobba med delaktighet för de allra minsta

 • Samverkan mellan förskola och socialtjänst

 • Anmälningsskyldigheten och exempel på rutiner

 • Konkreta tips på hur du skriver en orosanmälan

 • Goda exempel från andra förskolor

 • Vad kan ni göra annorlunda? Redan imorgon!

Denna föreläsning kan också bokas som workshop. Då fördjupar vi oss i de olika ämnena och information blandas med interaktiva övningar och diskussioner. Rekommenderas för förskolor som vill fördjupa sig och på plats komma fram till konkreta åtgärder i just er verksamhet.

"Vi fick med oss mycket bra och konkreta arbetsverktyg som vi direkt kan börja arbeta vidare med. Vi kan absolut rekommendera Jessika som föreläsare i ämnet om barns rätt."

 

  Rektor & biträdande rektor Vittra Luma Park

Lärare och barn i biblioteket

Lyssna på en intervju med mig inför en Workshop för pedagoger i Blekinge län