top of page

Det som inte dödar ger konsekvenser

 

 

 

 

 

En föreläsning om hur det kan vara att växa upp med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt och utsätter dig för övergrepp.

 

Jag växte upp med en förälder som misshandlade mig fysiskt och psykiskt och en förälder som hade ett missbruk och var psykiskt sjuk.

 

I den här föreläsningen så försöker jag att förmedla de känslor som jag hade som barn. Känslor som maktlöshet, oro, sorg och rädsla var känslor som präglade min uppväxt. Men också känsla av naivitet och hopp om framtiden som de allra flesta barn har inom sig.

Jag berättar om hur mina föräldrars oförmåga att ta hand om mig påverkade mig som barn och senare i livet. Jag pratar om hur det är att behöva ta hand om sin förälder trots att man själv bara är ett barn. I föreläsningen beskriver jag de konsekvenser som jag fick av min uppväxt, bland annat ett alkoholmissbruk och ett allvarligt självskadebeteende.

Jag berättar också om de människor och händelser som hjälpte mig att må bättre.

 

Ni kommer att få lyssna till en gripande historia som tar flera vändningar och som tillslut blev resultatet av den jag är och det jag gör idag. Trots en tung historia så avslutas föreläsningen hoppfullt, med stor framtidstro och vetskapen om att vi kan förändra för de barn som idag växer upp på liknande sätt.

Som föreläsare blandar jag allvar och humor på ett sätt som gör att föreläsningen blir fängslande hela vägen. På scenen levererar jag alltid ett stort engagemang och mycket känsla som bidrar till intresse och hopp hos åhörarna. Jag använder mig av dramaturgiska inslag i form av bilder, filmer, musik och texter.

Det här får du med dig från föreläsningen:

  • Kunskap och förståelse för hur det kan vara att växa upp med sjuka föräldrar

  • Kunskap om att upptäcka och förstå signaler

  • Förståelse för den kraft som barn besitter och hur du som vuxen kan ta tillvara på den

  • Kunskap om vart barn som du möter i din vardag eller profession kan vända sig för att söka stöd och hjälp

  • Inspiration för att jobba vidare med att upptäcka och bemöta barn i utsatthet

  • Föreläsningen kommer att lämna dig berörd och inspirerad att vilja göra skillnad i barns liv!

Föreläser om barns rättigheter, missbruk, psykisk ohälsa och våld

"Att höra Jessika berätta om sin uppväxt och vändpunkt i livet var otroligt fascinerande och gripande. Jag kunde, som utbildningsansvarig vid dessa seminarier, varje gång erfara hur auditoriet närmast andlöst lyssnade till berättelsen för att sedan visa värme och stor respekt för Jessikas sätt att framträda och ge av sig själv och sin historia. Jessikas engagemang, erfarenhet och kompetens är en injektion och ett stöd för varje organisation med ambition att göra skillnad."

Mait Walderlo

tidigare expert inom elevhälsoområdet, Skolverket

nu projektledare, Mälardalens högskola

bottom of page