top of page

Att ta makten över sitt eget liv

Att ha kunskap om sin situation och hur man kan påverka den är en stor skyddsfaktor för unga. Jag vet att barn och unga besitter en styrka och drivkraft som ibland kan vara svår att hitta, särskilt om man lever i en utsatt livssituation. Med denna workshop blir eleverna rustade i att göra aktiva val och ta makten över sina egna liv.

Genom föreläsning, interaktiva övningar, diskussioner och värderingsövningar får eleverna kunskap, verktyg och inspiration för att kunna göra aktiva val för sin egen skull.

Även elever som inte lever i utsatta livssituationer har användning av kunskapen i denna workshop.

 

Företagsorganisation

Under workshopen får eleverna kunskap kring följande områden:

 • Mina erfarenheter från en svår uppväxt med sjuka föräldrar

 • Konsekvenser av uppväxt – Vad kan en svår uppväxt ge för konsekvenser och hur kan man jobba med dem?

 • Kunskap om missbruk och psykiska ohälsa

 • Kunskap om socialt- och biologiskt arv

 • Kunskap om copingstrategier

 • Kunskap om risk- och skyddsfaktorer

 • Kunskap om överlevnadsstratgier

 • Kunskap om barns rättigheter

 • Information om socialtjänsten och andra stödinsatser från samhället

 • Inspiration att ta makten och bestämma över sitt eget liv – Hur kan man göra snälla saker mot sig själv när livet är svårt?

Om ni vill att eleverna fördjupar sig inom enstaka områden så går det att skräddarsy en workshop som passar era behov. Ni väljer antingen att gå igenom alla ämnen ytligt eller välja ut enstaka områden för att låta eleverna fördjupa sig. Därför kan workshopen variera i tid från 1 till 3 timmar. Workshopen passar bäst i ett klassrum med max 40 elever.

"Att höra Jessika berätta om sin uppväxt och vändpunkt i livet var otroligt fascinerande och gripande. Jag kunde, som utbildningsansvarig vid dessa seminarier, varje gång erfara hur auditoriet närmast andlöst lyssnade till berättelsen för att sedan visa värme och stor respekt för Jessikas sätt att framträda och ge av sig själv och sin historia."

Mait Walderlo

tidigare expert inom elevhälsoområdet, Skolverket

nu projektledare, Mälardalens högskola

 • Facebook - Grå Circle
 • Instagram - Grå Circle
 • Linkedin - Grå Circle
 • RSS - Grå Circle
Hålla ett tal
bottom of page