Syfte

Syftet med min verksamhet är att förmedla kunskap om hur det kan vara att växa upp med föräldrar som har ett missbruk och mår psykiskt dåligt samt inspirera och ge verktyg för att kunna stötta de barn som växer upp nu och framöver.

Jag har ägnat mina vuxna år till att ta reda på hur barn kan gå genom livet och falla genom alla samhällets skyddsnät. Vad måste samhället göra för att barn som lever i utsatthet ska uppmärksammas och få rätt hjälp? 

Barnkonventionen ska bli lag och det kommer ställa höga krav på vuxna som möter barn i sin profession. De måste veta hur de ska implementera barnkonventionen i sitt arbete och se till att lagen följs. Det kommer också ställas krav på att barn får information om vad de har rätt till och vad de har för möjligheter i sitt liv. 
 

När jag började tillfriskna från mitt missbruk och självskadebeteende så började jag tänka utanför mig själv och hur jag kunde bidra till att historien inte skulle upprepa sig för andra i liknande situationer. Jag vill bidra till samhället och till de barn och ungdomar som växer upp nu. Jag vill göra skillnad – på riktigt! Därför har jag satt ihop föreläsningar och workshops som innehåller kunskap och inspiration som vuxna som möter barn kan använda sig av för att göra skillnad för de barn de möter i sitt arbete. Jag har även satt ihop föreläsningar och workshops för elever så att de kan få kunskap om sina rättigheter och möjligheter i livet.

Tillsammans vet jag att vi kan göra skillnad! 

076 58 48 487
85219043_655936005154416_845066392946553
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • RSS - svarta cirkeln
Kontakt