top of page
Syfte

Barn har rätt är en verksamhet som genom föreläsningar och workshops arbetar för att stärka barns rättigheter i verksamheter som kommer i kontakt med barn.

Syftet med verksamheten är att förmedla kunskap om barns rättigheter med ett extra fokus på barn som växer upp med missbruk, psykisk sjukdom och våld i hemmet. 

Jag har ägnat mycket tid till att ta reda på hur barn kan gå genom livet och falla genom alla samhällets skyddsnät. Vad måste samhället göra för att barn som lever i utsatthet ska uppmärksammas och få rätt hjälp? 

Barnkonventionen är lag sedan januari 2020 och det ställer höga krav på vuxna som möter barn i sin profession. Vuxna måste veta hur de ska implementera barnkonventionen i sitt arbete och se till att lagen följs. Det ställs också krav på att barn får information om vad de har rätt till och vad de har för möjligheter i sitt liv. 
 

När jag började tillfriskna från mitt missbruk och självskadebeteende så började jag tänka utanför mig själv och hur jag kunde bidra till att historien inte skulle upprepa sig för andra i liknande situationer. Jag vill bidra till samhället och till de barn och ungdomar som växer upp nu. Jag vill göra skillnad – på riktigt! Därför har jag satt ihop föreläsningar och workshops som innehåller kunskap och inspiration som vuxna som möter barn kan använda sig av för att göra skillnad för de barn. Jag har även satt ihop föreläsningar och workshops för elever så att de kan få kunskap om sina rättigheter och möjligheter i livet.

Tillsammans vet jag att vi kan förändra barns liv!

bottom of page