Min historia

Jag växte upp  i Stockholms norra skärgård med min mamma och pappa. Min pappa misshandlade mig fysiskt och psykiskt. Min mamma led av psykisk sjukdom och hade ett missbruk som tog hennes liv vid 50-års ålder. När jag var tonåring utvecklade jag ett allvarligt missbruk och ett självskadebeteende som en konsekvens av min uppväxt.

Jag intresserade mig tidigt för stora samhällsfrågor. Första gången jag förstod att jag kunde påverka var jag åtta år och ställde mig upp i en talarstol och höll ett tal för kommunens politiker i och med att köket till ett äldreboende skulle läggas ned. 

Under min uppväxt tog jag varje tillfälle jag kunde att debattera och lägga mig i orättvisor. Den ådran har följt mig genom livet.

När jag är 11 år skriver jag i min dagbok att jag i framtiden vill jobba med utsatta barn eller som skådespelare. Jag har alltid vetat att jag vill stå på scenen och beröra människor genom sång, teater, texter eller föreläsningar. Som barn trodde jag att jag var tvungen att välja mellan att stå på scenen eller att jobba med barn i utsatthet. Idag vet jag att jag kan kombinera mina två stora passioner i livet. 

Under mina åtta år i en utav Sveriges största barnrättsorganisationer har jag fått möjlighet att jobba med tonåringar som lever med föräldrar som har ett missbruk och är psykiskt sjuka. Jag har jobbat med både direkt stödarbete och påverkansarbete för att förändra situationen för barn som lever i utsatthet. Jag har hållit i över 300 föreläsningar för vuxna som jobbar med barn och för högstadie- och gymnasieelever. 

Det finns ingen plats i världen som jag trivs bättre på än på scenen med en publik som vill göra allt för att barn ska få växa upp, må bra och få sina rättigheter tillgodosedda!

På mammas begravning lovade jag att göra mitt yttersta för att inte låta historien upprepa sig. En historia som i vår släkt har gått i generationer och aldrig ifrågasatts. Min historia och mammas historia går inte att ändra på. Idag lever flera hundratusentals barn med liknande historier, och deras historier kan vi ändra på! Ska vi göra det tillsammans?

”Jag tyckte Jessika hade en härlig utstrålning. Även en förmåga att tala så att människor lyssnar. Det har givetvis med hennes livshistoria att göra, men jag tror inte det räcker som förklaring.”
Urban Önell, journalist
076 58 48 487
85219043_655936005154416_845066392946553
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • RSS - svarta cirkeln
Kontakt