Konferencier och moderator

Jag agerar konferencier och moderator i olika sammanhang. Jag gör mig såklart bäst på konferenser och evenemang som handlar om barn som anhöriga, barns rättigheter, missbruk, psykisk ohälsa, skola eller barnperspektiv på olika sätt. 

Jag har åtta års erfarenhet av att föreläsa och hålla i utbildningar för vuxna som möter barn i sitt arbete samt för högstadie- och gymnasieelever. Jag har tidigare arbetat med stödarbete för tonåringar samt påverkansarbete i en barnrättsorganisation. Idag driver jag min egen verksamhet där jag bland annat erbjuder konferencieruppdrag. Med stor erfarenhet av att jobba med barn i utsatthet och ett brinnande intresse för barns rättigheter så förmedlar jag som konferencier hopp, kunskap och engagemang.

076 58 48 487
85219043_655936005154416_845066392946553
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • RSS - svarta cirkeln
Kontakt