1/2

 

Vill ni att barns rättigheter ska tydliggöras och bli mer levande i er verksamhet?

Boka en föreläsning eller workshop som kommer att göra skillnad för barn, på riktigt!

Jag föreläser även om hur det kan vara att växa upp i en familj med missbruk, psykisk sjukdom och våld.

Barn är inte vår framtid! Barn är här och nu!

Alla

föreläsningar

och Workshops

kan göras

digitalt!