Vårt samhälle går igenom en kris och alkoholförsäljningen ökar kraftigt

Igår presenterade tv4-nyheterna att systembolaget har ökat sin försäljning med 10% under mars månad. Nyheten presenterades som positiv eftersom systembolaget nu behöver rekrytera mer personal och då bidrar till att människor som blivit varslade, uppsagda eller permitterade nu får en jobbmöjlighet. Jag tycker att det finns gränser för huruvida en nyhet är positiv i förhållande till de negativa konsekvenser samma nyhet får.

Man gjorde ingen analys kring vad det får för negativa effekter, framförallt för barn som i mycket högre utsträckning just nu är hemma med föräldrar som dricker 10% mer. Ingenstans i inslaget problematiserades ökningen. Nyheten presenterades bara som positiv.

I en tid då människor är rädda, mer ensamma, isolerade, rutiner tappas och oron för framtiden med jobb, ekonomi och hälsa är högre än någonsin – så finns det INGENTING som är positivt med att alkoholförsäljningen ökar!

Och våra barn. Idag är barn i mycket större utsträckning hemma med sina föräldrar. Barn är i många fall isolerade med sina föräldrar.