top of page

Sverige erkänner våld mot kvinnor som hatbrott

Uppdaterat: 7 mars 2022

Jag läser just nu en kurs om kvinnors rättigheter. I höstas när jag läste kursen ”Mänskliga rättigheter och demokrati” fick vi besök av polisens avdelning för hatbrott som berättade om sitt arbete. Samma dag var det den internationella dagen mot våld mot kvinnor och jag ställde följande fråga till polisen:


”Idag är det den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Jag undrar om brott som våld mot kvinnor kan klassas som hatbrott (eftersom mäns våld mot kvinnor, bland andra faktorer, definitivt kan klassas som hat)? I så fall varför eller varför inte?”


Svaret jag fick var att mäns våld mot kvinnor inte klassas som ett hatbrott (grunderna för hatbrott är ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet) och att det ändå är bättre att döma för t.ex. kvinnofridskränkning för att det är hårdare straff. Jag kunde inte låta bli att ironiskt påpeka att straffen för kvinnofridskränkning ju är väldigt höga…


Jag insåg att straffen mot hatbrott är låga eftersom straffen mot kvinnofridskränkning är högre. Jag insåg också att kategorin hat inte existerar, när män slår kvinnor, i lagens mening.


Jag tycker att det är otroligt problematiskt. Av flera anledningar, men en avgörande. Jag har sett män, på mycket nära håll, slå kvinnor. Jag har själv varit utsatt. Jag har hört kvinnor berätta om våld. Jag har hört så otroligt många barn berätta om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld…


Alla historier är unika men nästan alla vittnar om en gemensam nämnare… Hatet i blicken. Eller som många beskriver det ”det svartnade för ögonen”. Jag kan inte se att det svarta i ögonen hos en man som slår är någonting annat än hat.


Min fråga omformulerades: Varför utreds inte mäns våld mot kvinnor som hatbrott?


Nu när jag läser om kvinnors rättigheter så har jag särskilt fastnat för att läsa om våld mot kvinnor, eller ”könsrelaterat våld mot kvinnor”, som beskriver problematiken ur ett bredare perspektiv och tydliggör de könsrelaterade orsakerna och effekterna av våldet genom att t.ex. förstå våldet som socialt, snarare än individuellt, och som ett problem som kräver omfattande samhälleliga åtgärder.


Sveriges regering har sedan 2017 arbetat med en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 2021 presenterade regeringen ett åtgärdsprogram för att intensifiera detta arbete. I åtgärdsprogrammet, som ska genomföras 2021-2023, finns 40 punkter med åtgärder samt fler konkreta åtgärder för att genomföra punkterna. En av kommande åtgärder 2021-2023 är följande:


”En utredning ska överväga en ny straffskärpningsgrund för brott där ett motiv har varit att offret är av ett visst kön eller har en viss könsidentitet. Detta i enlighet med vad som aviserats i åtgärdspaketet för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Ett sådant förslag skulle innebära att om ett brott har begåtts på grund av hat mot t.ex. kvinnor kan det leda till ett strängare straff.”


Jag blev stärkt när jag läste det. Det är inte bara en åtgärd som resulterar i en eventuell straffskärpning. Det är ett erkännande för alla de kvinnor och barn som försöker förklara vad det är de utsätts för…

… Den svarta blicken

… Saliven som sprutar ur munnen

… Slagen som inte slutar slå fast man bönar och ber

… Näven i bordet som kommer från klarblå himmel

… Hot om att skada barnen eller djuren för att han vet att de hoten skrämmer mest

… Dörren som låses och man inte vet när man ska släppas ut

… Hot om våld som kanske blir verklighet beroende på… du vet inte… för du har inte lyckats räkna ut vad det beror på


Det är hat.


Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page