top of page

Nationella anhörigdagen

Den 6 oktober är det den Nationella Anhörigdagen. En dag då jag vill uppmärksamma alla barn som lever med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. På www.anhoriga.se finns det massor av bra information om barn som växer upp med sjuka föräldrar. Här kommer svår men viktig information om barn som anhöriga!


Visste du att:

  • Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med andra unga.

  • De som gått gymnasiet fullföljer inte lika ofta som andra med jämförbara betyg en eftergymnasial utbildning.

  • När barn har en förälder som vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar ett eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är nästan tre gånger högre.

  • Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar med missbruk.

  • Två till tre gånger fler av dem som haft en förälder som sjukhusvårdats för psykisk ohälsa har som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även sjukhusvårdade självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen.

  • Förutom det stora personliga lidandet som barn får utstå här och nu (som måste vara det största fokuset vi har när vi tar oss ann detta problem), när de växer upp med missbruk och psykisk ohälsa så kan man se att det kostar samhället ungefär 35 miljarder per år om dessa barn själva utvecklar missbruk och psykisk ohälsa i vuxen ålder.

  • Rätt stöd i god tid kan förebygga att detta sker! Stödet behöver inriktas på föräldrarnas, familjens och barnens behov.

Vill ni ha kunskap om barns behov av stöd och hur ni i er verksamhet kan jobba med att stärka barns skyddsfaktorer och rättigheter?

Boka en föreläsning eller workshop med fokus på barnen!
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page