Nationella anhörigdagen

Den 6 oktober är det den Nationella Anhörigdagen. En dag då jag vill uppmärksamma alla barn som lever med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. På www.anhoriga.se finns det massor av bra information om barn som växer upp med sjuka föräldrar. Här kommer svår men viktig information om barn som anhöriga!


Visste du att:

  • Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med andra unga.

  • De som gått gymnasiet fullföljer inte lika ofta som andra med jämförbara betyg en eftergymnasial utbildning.