Lisa är död och vuxna bär ansvaret

Lisa hittades död den 18 mars på det HVB-hemmet hon bodde på. Lisa var 15 år.


Barn ska inte dö när staten tar över ansvaret. Barn ska inte vilja dö när staten en gång har fått kännedom om att ett barn mår mycket dåligt och behöver stöd. Barn ska inte kunna göra verklighet av tankar om att vilja sluta leva när samhället har det yttersta ansvaret. Ett barn ska inte, gång på gång, söka stöd och inte få det.


Barn ska få mer kärlek, bättre förutsättningar, fler skyddsfaktorer, större resurser, finare minnen, utvecklas ännu mer och få starkare skydd när staten tar över ansvaret. Barn ska inte dö när staten tar över ansvaret. Det brister något överjävligt när motsatsen till syftet inträffar i detta fall. Det finns inga ursäkter eller förklaringar. Det är ett totalt misslyckande och livet får inte gå vidare som vanligt när barn dör inom statens samhällsvård.


Lisa skriver i sina anteckningar i sin telefon, samma natt som hon tog sitt liv:


”Har bestämt mig i natt tar jag mitt liv för livet blir inte bättre bara sämre”

En Lex-Sarah anmälan till IVO är gjord och utredningen är inledd. Men det finns så otroligt många brister innan denna händelse på HVB-hemmet. Jag skulle vilja se utredningar av alla de instanser som har kommit i kontakt med Lisa innan hon kom till HVB-hemmet. Självmordet är ett resultat av att många vuxna, gång på gång har brustit, svikit, inte tagit på allvar eller förbisett ett barns dåliga mående och behov av adekvat och omfattande hjälp. När barn mår dåligt och behöver hjälp så ska alla insatser, i alla delar av barnets liv, sättas in. Stödet måste vara adekvat, anpassat för barnets behov (på riktigt) och omfattande. Stödet ska inte försvinna vid minsta framsteg eller, för den delen, vid motgångar. Stödet ska finnas kvar över tid och inte försvinna bara för att barnet blir äldre, byter kommun, föräldrarna motsätter sig eller barnet är ”svår att nå”. Stöd ska försvinna när behovet av stöd är helt borta och inte av någon annan anledning. Vuxna får aldrig sluta kämpa, särskilt inte när det svårt.


Samma kväll som Lisa tog sitt liv skrev hon följande i sin telefon:


”Mitt självmord ska skrivas om i tidningen så soc får skäms över att ha fått ett barn att ta sitt liv för soc förstörde mitt liv”

Vuxna SKA skämmas. Den starka känslan av skam ska driva vuxna att göra något mer. För det duger inte att barn som behöver hjälp istället tar sitt liv för att hjälpen uteblir eller inte är tillräcklig. Vi måste skriva om detta. Vi måste prata om detta. För att Lisa ville det och för att barn som kämpar för att få hjälp som hjälper ska få det.


Min text är tillägnad Lisa.


I denna artikel, skriven av Linda Hjertén för Aftonbladet, framgår det att Lisa älskade hästar och kunde, till och med, få de värsta problemhästarna lugna.


7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla