Jobbar du i skolan? Du är livsviktig!

Jobbar du i skolan? Då möter du elever som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Du är livsviktig för dessa elever!

Drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, har under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn. (Källa: CAN). Mellan 7–11 procent av alla barn i Sverige har en förälder som diagnostiserats med psykisk ohälsa inom specialistvård (Källa: Karolinska institutet).


Bland dessa elever är det nästan dubbelt så många jämfört med andra elever som går ut grundskolan med ofullständiga betyg (Källa: Socialstyrelsen).