top of page

Jobbar du i skolan? Du är livsviktig!

Jobbar du i skolan? Då möter du elever som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Du är livsviktig för dessa elever!

Drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, har under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn. (Källa: CAN). Mellan 7–11 procent av alla barn i Sverige har en förälder som diagnostiserats med psykisk ohälsa inom specialistvård (Källa: Karolinska institutet).


Bland dessa elever är det nästan dubbelt så många jämfört med andra elever som går ut grundskolan med ofullständiga betyg (Källa: Socialstyrelsen).


Du som möter elever i ditt arbete kan förändra livet för dessa barn. Här kommer några konkreta tips på vad du kan tänka på (och göra) för dessa elever:


1. Anpassa studiegången om det behövs. Vänta inte med att göra det.

2. Ta tag i frånvaro direkt. Vänta inte!

3. Var flexibel (ett liv med sjuka föräldrar är inte förutsägbart, det går inte att planera allt)

4. Var snäll men tydlig (för elevens skull)

5. Elever som lever med sjuka föräldrar kan ta stort ansvar (de tar ofta stort ansvar för sina föräldrar, syskon, hemmet etc), de är inte lata och har en inneboende styrka som du som pedagog kan ta tillvara på. Ställ krav (rimliga) på eleven!

6. Lova inte något du inte kan hålla. Var alltid ärlig.

7. Erbjud stöd i skolan (kurator, läxhjälp, rum att studera ostört i, extra mentorssamtal etc)

8. Erbjud stöd utanför skolan (Låt elevhälsan vara uppdaterad i vad det finns för stöd att få i kommunen och regionen så att man enkelt kan ge eleven information om vart det finns relevant stöd att få)

9. Gör något du inte måste göra, för att du bryr dig om eleven

10.Informera alla som arbetar med eleven om hens situation (berätta för eleven att du gör det och att du gör det för att alla pedagoger ska kunna ge rätt stöd och förstå eleven)

11. Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Ta hjälp av kollegor och rektor.

12. Bemöt med kärlek, värme och omtanke. Elevens fysiska och psykiska välmående är viktigast.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page