top of page

Idag uppmärksammas för första gången lekens dag!

Idag, den 11 juni, firar vi för första gången lekens dag! Det är FN:s internationella dag för att uppmärksamma artikel 31 i barnkonventionen och lekens betydelse för barn världen över!


I många verksamheter är leken av stor betydelse. Förskolan är en sådan verksamhet. Visste ni att forskning visar att det moment, under en förskoledag, som barn anses ha mest inflytande över är den fria leken? Samtidigt visar forskning att rutiner och regler i förskoleverksamheten kan stå i vägen för eller begränsa barns delaktighet och att de moment under förskoledagen som har tydliga strukturer och är styrda, så som lunch, samling, vila och städning är de moment som barn har minst inflytande över. En del menar till och med att leken är det enda forumet där barn helt och fullt har reellt inflytande. I nästan alla andra moment på förskolan är det de vuxna som sätter ramarna för barnens varande. I leken kan barnen också utforska och lära sig känslan av delaktighet och vad inflytande innebär. 


Leken är av stor betydelse för barns utveckling och för att realisera många av de andra rättigheterna som barn har. Hur kan leken få ännu större utrymme i barns liv?


Vill er verksamhet ha mer kunskap om hur ni kan arbeta med barns rättigheter? Vill ni att barns rättigheter ska bli konkreta och synliga i ert dagliga arbete? Boka en inspirerande föreläsning eller workshop för att komma igång.


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page