Hur länge kan man leva med sig själv om man väljer att släppa taget?

Hur länge ska man ta hand om? Hur länge ska man finnas där? Hur länge ska ansvaret vara ditt? Hur länge kan man leva med sig själv om man släpper taget? Och om det händer något, vems fel är det?