Det är inte snällt att stå upp för barns rättigheter

Uppdaterat: 2 aug 2019


År 1990 anslöt sig Sverige till barnkonventionen och vi lovade att leva upp till rättigheterna utifrån våra förutsättningar. Ända sedan dess har vuxna varit skyldiga att följa det som står skrivet i konventionen. Det är alltså vuxnas skyldighet.


1 januari år 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det kommer då vara ett lagbrott att inte ta barns rättigheter på allvar.