top of page

Barn som framtidsprojekt, vuxenhetsnormen och åldersmaktordning

Låt oss prata lite om uttrycket ”barn är vår framtid”, vuxenhetsnormen och åldersmaktordning. Viktiga grejer som påverkar vår syn på barn, barndom och förverkligandet av barns mänskliga rättigheter.


Vad är åldersmaktordning?

Det fungerar precis som könsmaktsordning fast utifrån människors ålder. Den placerar vuxna över barn och äldre över unga. Med undantag för pensionärer som också drabbas av åldersmaktsordningen.


Vuxnas position som priviligerade framstår som så naturlig för oss att den ofta är helt osynlig, precis som vithetsnormen. Vuxenhetsnormen är en osynlig norm som sällan uppmärksammas som ett problem. Men faktum är att den begränsar barn att fullt ut kunna åtnjuta alla sina mänskliga rättigheter.


Vuxenhet förknippas med egenskaper som stabilitet, mognad och eftertänksamhet medan barnighet assoiercas med det motsatta: instabilitet, omognad och spontanitet i betydelse av icke reflekterande. Vuxna betraktas som färdigsocialiserade medan barn betraktas som på väg mot det tillståndet (Sundhall 2012).

En intressant aspekt av att ålder betraktas som en neutral tillhörighet är att genusvetenskap och feministisk teori, som annars utmärker sig för att just problematisera maktordningar och normer, inte betraktar ålder som en central maktordning eller diskuterar barn som en självklar underordnad kategorisering (Sundhall 2012).


”Barn är vår framtid-perspektivet” är ett perspektiv som tidigt kritiserades av barndomsforskningen. Den betonar att det är nödvändigt att barn och barndom diskuteras från ett perspektiv som är här och nu – och inte utifrån ett perspektiv där det viktiga är vilka effekter som kan uppstå i en framtida vuxentillvaro. Barn ska delta i samhället på grund av sin skillnad från normen och inte trots sin skillnad (Sundhall 2018).


Hur tror du att vuxenhetsnormen och vuxnas syn på barn påverkar hur barns rättigheter förverkligas, eller inte förverkligas, i olika verksamheter?


Vill din verksamhet ha mer kunskap om barnsyn och barns rättigheter? Boka en föreläsning eller workshop i temat. Läs mer här.Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page