Barn har rätt. Punkt.

Idag fyller barnkonventionen år. 1 januari i år blev barnkonventionen svensk lag. Med lagen ville vi bland annat, eller kanske främst, att synen på barn skulle förändras.


Vi vill att barns rättigheter ska tas på lika stort allvar som vuxnas. På riktigt. Men så är det inte! Även om synen på barn långsamt, med lagen som hjälp, börjar förändras. Barnets bästa ska komma först men kommer alltför många gånger i andra hand. T.ex. när barnets rättigheter ställs mot förälderns rättigheter.

Vi har mycket kvar att göra för att barns rättigheter på riktigt ska få betyda lika mycket som vuxnas. Här är några frågor man som vuxen kan ställa sig med jämna mellanrum:

  • Hur ser jag/vi på barn?

  • Har barn lika stort inflytande i verksam