10 sunda sätt att ta sig igenom en kris på - Tips 3

Varje vecka i 10 veckor kommer jag att publicera ett konkret tips på hur man kan ta sig igenom svåra tider på ett sunt sätt. 10 sätt som har fungerat för mig.


Det är så lätt att göra saker som inte är bra för en när man går igenom en kris. Troligtvis för att det är lättare. Bra saker går inte hand i hand med det måendet man bär på. Har man dessutom vuxit upp i en dysfunktionell miljö och utvecklat osunda strategier för att ta sig igenom ångest så vet jag hur lätt det kan vara att falla tillbaka i destruktiva beteenden för att de ligger så nära till hands. Men är det någonting jag har lärt mig av mitt liv som har kantats av kriser och dåligt mående så är det just effekten av att göra bra saker även när det känns som att det är omöjligt och inte spelar någon roll.


3. Be om professionell hjälp! Jag har förstått att normalläge inte är att må fruktansvärt dåligt, inte kunna sova och ha svindlande ångest. När man har de symtomen så är man sjuk och då ska man söka professionell hjälp. Lyft på luren och ring till din vårdcentral. Berätta om hur du mår, boka in en tid hos din läkare och se vad dem kan hjälpa dig med. För mig hjälpte det väldigt mycket att bara få träffa min läkare och få bekräftat från en professionell att jag gick igenom en krissituation och att det kommer gå över men att det finns stöd att få under tiden. Jag kommer ihåg orden

”Du reagerar inte annorlunda än vad någon annan i din situation skulle ha gjort. Du är frisk men går igenom en kris.” Risken för mig när jag mår väldigt dåligt är att jag just känner rädsla för att bli sjuk eftersom mina föräldrar är sjuka. Oron att bli sjuk som mina föräldrar blir väldigt stark när jag mår dåligt. Jag blir rädd för att tappa kontrollen och tänker att mina känslor kan vara startskottet för en psykisk sjukdom. Då har det varit otroligt viktigt för mig att prata med en professionell som bekräft