top of page

Den livslånga bakfyllan

Min lillasyster föddes 2008 med diagnosen FAS (Fetalt alkoholsyndrom) till följd av att vår mamma missbrukade alkohol under graviditeten. FAS är den medicinska diagnosen på den allvarligaste formen av alkoholrelaterade fosterskador som ger livslånga och varierande funktionsnedsättningar hos barnet. Det kan handla om inlärningssvårigheter, överaktivitet och fysiska särdrag.

 

I den här föreläsningen fokuserar jag på min lillasysters uppväxt och hennes liv med FAS. Jag berättar om vilka hinder vi som anhöriga har stött på och hur vi idag kämpar för att hon ska få sina rättigheter tillgodosedda och leva ett så bra liv som möjligt.

Föreläsningen vänder sig till de som vill ha mer kunskap och förståelse för diagnosen t.ex. BVC, läkare, landsting, psykologer, socialtjänst, skola/särskola, elevhälsa etc.

Det här får du med dig från föreläsningen:

  • Förståelse för hur det kan vara att växa upp med FAS

  • Kunskap om diagnosen FAS och vad det kan få för konsekvenser för barnet nu och senare i livet

  • Information om vilka stödinsatser som kan vara aktuella för barn med FAS

  • Hur kan du kan upptäcka, bemöta och stödja barn med FAS

  • Inspireras av ett barns erfarenheter och livsglädje trots svårigheter från första andetaget

30771566_10214204884670496_1368418460_o.

Min lillasyster

är på riktigt

den starkaste människan

jag känner.

bottom of page